Program på Konstverket

För närvarande är våra fysiska publika aktiviteter och studiebesök inställda.
Produktionslokalerna är öppna för enskilda konstnärer och mindre grupper.

Vill du boka lokal, kontakta SITE eller KKV!

Med anledning av Covid-19 pandemin kommer Konstverket inte utlysa något produktionsresidens för sommaren 2021. 2020 års residens med Carl Olof Berg och matt lambert har skjutits fram och kommer slutföras våren-hösten 2021.

Öppet Hus 2020

Hösten 2020 kommer vi tyvärr inte kunna genomföra Öppet Hus, p.g.a. rådande restriktioner.

Ett utvecklingsarbete med hemsida och digitalt öppet hus pågår.

Hör gärna av er till oss på info@konst-verket.se om ni är intresserade av studiebesök eller visningar av lokalerna!