OM OSS

Studio 1: Koreografer Tilman O´Donnell och Fabrice Mazliah

VAD ÄR KONSTVERKET?

Konstverket är ett produktionshus för professionella konstnärer som i samverkan med Konstnärernas Kollektivverkstad och SITE skapar en interdisciplinär och öppen arena – ett konstnärernas hus – för konstnärlig produktion, konstnärliga processer, utveckling och nätverk. Vi vill skapa en unik, tvärkonstnärlig plattform där huset blir ett nav för konstnärernas och konstarternas utveckling där vi bl.a tillhandahåller workshops för konstnärlig utveckling, organiserade mötesplatser och residens. Vi ser framför oss oömma lokaler som generöst delas för att uppmuntra flexibilitet och utbyten.

Konstverket är ett samverkansprojekt mellan KKV och SITE, som växt fram sedan 2014 i nära samarbete med Stockholm stads fastighets- och kulturnämnder, vilka via sina förvaltningar tecknat ett unikt 15-årigt kontrakt för lokaler på 3700m2 i Telias f.d. huvudkontor i Farsta. Till stödgivarna hör även kulturförvaltningen i regionen och Statens kulturråd.

KKV och SITE har under flera år arbetat med en konstnärlig och pragmatisk vision om ett interdisciplinärt produktionshus för den samtida konsten. Idén med Konstverket bottnar i en stark övertygelse om ett långsiktigt behov av resurser för produktion av konst som en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv lokalt, nationellt och internationellt. Ingen som helst tvekan råder om att Stockholmsområdets konstnärer behöver verkstäder, ateljéer, studios och repetitionslokaler.

KKV – konstnärsverkstad för yrkesverksamma konstnärer


Sedan 1969 har Konstnärernas Kollektivverkstad varit en central plats för konstproduktion, framförallt offentlig konst, och därigenom en viktig del av konstnärernas infrastruktur i hela Stockholmsregionen. KKV:s verkstäder och ateljéer omfattar 2700 kvadratmeter inriktade på konstnärlig produktion av arbeten i metall, brons, betong, grafik, textil, trä, foto, emalj, keramik och digital bildframställning. Verksamheten står på tre ben, den tekniska utrustningen, den ändamålsenliga miljön samt den sammantagna kompetensen hos medlemmarna.

KKV är öppen för alla yrkesverksamma konstnärer och formgivare och är med sin utrustning och sina lokaler en mötesplats och scen för alla de frågor och företeelser som rör den konstnärliga praktiken.

Antal medlemmar är ca 650. Verksamheten finansieras med kommunala, regionala och statliga medel, medlemsavgifter och hyresintäkter.

SITE – kraftverket för professionella dans- och scenkonstnärer

SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform i Stockholm för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.  Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och genom att bereda plats för konstnärlig utveckling. SITE´s verksamhet omfattar utöver produktionslokaler (Black Box och två studios) även rådgivning, residens, och samarbetsprojekt kring mentorskap i konstnärliga processer m.m. Verksamheten finansieras med huvudsakligen kommunala medel och visst stöd från regionen och staten, samt genom hyresintäkter.

STYRELSEN

Bo Andér
Styrelseordförande
Annika Heed
Styrelseledamot

 

Johanna Heissenberger 
Styrelseledamot
Ulrika Algotsson
Styrelseledamot

 

Emilie Florin
Styrelsesuppleant

 

Erik Hvitfeldt
Styrelsesuppleant

 

Verksamhetsutvecklare Eva Broberg

eva.broberg@konst-verket.se

Telefon 0767751122

 

Konstnärernas Kollektivverkstad

kansliet@kkv.nu

Telefon 08-588 854 71

SITE

info@sitesweden.se

Telefon 0762653347

 

Konstverket

Mårbackagatan 11, hus H

12838 Farsta

Alla bilder är tagna av Andreas Nur, Kulturförvaltningen Stockholms stad

Denna hemsida är designad av digATTRACT.