OM OSS

Studio 1: Koreografer Tilman O´Donnell och Fabrice Mazliah

VAD ÄR KONSTVERKET?

Konstverket är ett produktionshus för professionella konstnärer som i samverkan med Konstnärernas Kollektivverkstad och SITE skapar en interdisciplinär och öppen arena – ett konstnärernas hus – för konstnärlig produktion, konstnärliga processer, utveckling och nätverk. Vi vill skapa en unik plattform där huset blir ett nav för konstnärernas och konstarternas utveckling där vi bl.a tillhandahåller workshops för konstnärlig utveckling, organiserade mötesplatser och residens. Vi ser framför oss oömma lokaler som generöst delas för att uppmuntra flexibilitet och utbyten.

Konstverket är ett samverkansprojekt mellan KKV och SITE, som växt fram sedan 2014 i nära samarbete med Stockholm stads fastighets- och kulturnämnder, vilka via sina förvaltningar tecknat ett unikt 15-årigt kontrakt för lokaler på 3700m2 i Telias f.d. huvudkontor i Farsta. Till stödgivarna hör även kulturförvaltningen i regionen och Statens kulturråd.

KKV och SITE har under flera år arbetat med en konstnärlig och pragmatisk vision om ett produktionshus för den samtida konsten. Idén med Konstverket bottnar i en stark övertygelse om ett långsiktigt behov av resurser för produktion av konst som en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv lokalt, nationellt och internationellt. Ingen som helst tvekan råder om att Stockholmsområdets konstnärer behöver verkstäder, ateljéer, studios och repetitionslokaler.

STYRELSE

Ranjani Srinivasan

Ledamot

Jenny Edlund
Ordförande

 

Ingrid Falk
Ledmot
Alexandra Eriksson
Ledamot

 

Staffan Larsson
Suppleant

 

 

 

 

Rummet Grafiken på Konstverket

Konstverket

info@konst-verket.se

 

Konstnärernas Kollektivverkstad

kansliet@kkv.nu

Telefon 08-588 854 71

SITE

info@sitesweden.se

Telefon 070-471 23 85

 

Konstverket

Mårbackagatan 11, hus H

12838 Farsta

info@konst-verket.se

Alla bilder är tagna av Andreas Nur, Kulturförvaltningen Stockholms stad

Denna hemsida är designad av digATTRACT.