Monumental: Konstnär Amalia Årfelt

  AKTIVITETER 

Konstverket kommer inte utlysa något produktionsresidens inom den närmaste framtiden.

***scroll down for English version***

Vi är mycket stolta och glada att meddela att Konstverkets produktionsresidens 2020 välkomnar konstnärerna:
Carl Olof Berg och matt lambert // SPIT

SPIT är ett performanceverk av koreografen Carl Olof Berg och Detroitbaserade konstnären och metallsmeden matt lambert (ArkDes NormForm 2017, IASPIS 2017) som undersöker maktpositioner, omsorg och sårbarhet inom maskulinitet i relation till salivens och spottets sociala historia och koreografiska praktiker. Med live-performance, objekt, video och stillbild planeras utställningsperiod under 2020/2021 med framtida internationell spridning som målsättning. Projektet fick grundläggande projektstöd av Konstnärsnämnden i februari 2020 efter inledande residens på Konstnärsnämnden augusti 2019. Sommaren 2020 kommer duon att arbeta på Konstverket i Farsta.

Konstnärernas biografier:

Carl Olof Berg undersöker frågor om maskulinitet, intimitet, sexualitet och samhällets förväntningar på våra kroppar i sin konstnärliga praktik som koreograf och regissör. Ofta möter föreställningarna publiken på otraditionella scener som i privatbostäder, klassrum och omklädningsrum. Som material och metod i sitt arbete använder han sin egen kropp och dess queera historia. 2018 nominerades han till Svenska Teaterkritikers Danspris för ”Hemma hos dig med Carl Olof”. Internationella scener som visat Carl Olof Bergs verk om queer maskulinitet de senaste åren är Segal Theatre CUNY New York, Galleri Rockelmann & i Berlin och Centre Culturel Mocambicano Maputo, Mocambique.
http://carlolofberg.com/

matt lambert bor och arbetar i Detroit, där hen utforskar ett flertal olika tekniker inom konst, konsthantverk, performance, skulptur och mode. Lambert belönades nyligen med utmärkelsen Next Generation Award från the Surface Design Association och finns med på the Global Fashion Jewelry and Accessories Council´s topplista över världens 100 främsta smyckes- och accessoardesigners. Lambert slutför en masterexamen i Critical Craft Studies vid Warren Wilson College och kommer under hösten 2020 ha en delad doktorandtjänst mellan Konstfack och Göteborgs Universitet. Lamberts forskning fokuserar på underrepresenterade grupper, konstruktionen av kön och relationen mellan konsthantverk och nationalstaten.
http://mattlambertstudio.com

Konstverket är ett produktionshus för professionella konstnärer som i samverkan med Konstnärernas Kollektivverkstad och SITE skapar en multidisciplinär och öppen arena – ett konstnärernas hus – för konstnärlig produktion, konstnärliga processer, utveckling och nätverk.
www.konst-verket.se

——————————
We are proud and happy to announce that Konstverket Production Residency 2020 welcomes:

Carl Olof Berg and matt lambert // SPIT

SPIT is a performance by choreographer Carl Olof Berg and Detroit-based artist and metal smith matt lambert (ArkDes NormForm 2017, IASPIS 2017) that examines power positions, care and vulnerability in masculinity in relation to the social histories and choreographic practices of saliva and spit. An exhibition period with live-performance, objects, video and stills is planned during 2020/2021, aiming for future international distribution. The project was granted project support by the Swedish Arts Grants Committée in February 2020 after an initial residency period in august 2019. During summer 2020 the duo will work at Konstverket in Farsta.

Artist bios:

Carl Olof Berg´s artistic practice as choreographer and director examines questions on masculinity, intimacy, sexuality and the societys expectations on our bodies. Most often the performances encounter the audience in non-traditional performing spaces such as private homes, classrooms or dressing rooms. As material and method for the work Carl Olof Berg uses his own body and its queer histories. In 2018 he was nominated for the Swedish Theatre Critics Dance Award for “At Your Home with Carl Olof”. International venues that have hosted Carl Olof Bergs works on queer masculinity the last years are Segal Theatre CUNY New York, Galleri Rockelmann & Berlin and Centre Culturel Mocambicano Maputo, Mocambique.
http://carlolofberg.com/

matt lambert lives and works in Detroit, where they explores various techniques within arts, craft, performance, sculpture and fashion. Lambert received the Next Generation Award from the Surface Design Association, and recently featured on the Global Fashion Jewelry and Accessories Council’s Top100 list of jewellery and accessories designers. Lambert is currently finishing a master’s degree in Critical Craft Studies at Warren Wilson College and will be a PhD candidate between Konstfack and Gothenburg University this fall. Lamberts research focuses on underrepresented groups, gender constrcution and the relationship between craft and nation state.

http://mattlambertstudio.comwww.konst-verket.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigningen den 31/8 2018

Emelie Johansson, SITE & Emilie Florin, KKV

Från vänster:

Per Högdin – VD Farsta Stadsutveckling

Emelie Johansson – Ledamot SITEs styrelse
Gunnel Orselius Dahl – Ordförande Kulturnämnden Stockholm Läns Landsting 
Emilia Bjuggren – Kulturborgarråd /ordförande Kulturnämnden 
Emilie Florin – Bildkonstnär och tidigare ordförande KKV
Patrik Liljegren – Biträdande kulturdirektör, Stockholm Stad
Bo Andér – Ordförande i Konstverkets styrelse

Konstverket

info@konst-verket.se

 

Konstnärernas Kollektivverkstad

kansliet@kkv.nu

Telefon 08-588 854 71

SITE

info@sitesweden.se

Telefon 070-471 23 85

 

Konstverket

Mårbackagatan 11, hus H

12838 Farsta

info@konst-verket.se

Alla bilder är tagna av Andreas Nur, Kulturförvaltningen Stockholms stad

Denna hemsida är designad av digATTRACT.